WASSUP!

BRINGER UNGDOMMEN SAMMEN


WASSUP! er en digital oppslagstavle for aktiviteter og sosiale arrangementer, slik at alle ungdommene enkelt kan finne ut og følge med på hva som skjer hver dag i kommunen vår. Det første pilotåret vårt i 2019 er det aktiviteter og arrangement i Røyken som vil bli publisert gjennom WASSUP!

Men, vi har et viktig mål med WASSUP! om at denne digitale oppslagstavlen skal bringe ungdommene i kommunen vår mer sammen. Derfor håper vi å lykkes i Røyken det kommende året, slik at når nye Asker blir presentert i januar 2020, så kan vi utvide og tilby WASSUP! til hele den nye storkommunen vår i det som blir nye Asker kommune.

Undersøkelsen Ung-data viste at ensomhet er en utfordring for ungdom i Røyken. Denne appen kan bidra til å gjøre noe med dette problemet.

Når kommunene slås sammen, bringer vi ungdommen sammen. Her kan du finne alle lokale aktiviteter for de mellom 13-17 år. Appen er lett å finne ut av, enkel å bruke, og som elektronisk og papirløs oppslagstavle sparer vi trærne.

Les mer: