Ved å klikke "Send" godkjenner du følgende:
  • Jeg er ansvarlig for innholdet i denne publiseringen i WASSUP!
  • Jeg legger kun ut informasjon og bilder som er godkjent av alle involverte i innlegget.
  • Jeg har avtalt og fått godkjent offentlig bruk fra alle som er nevnt med navn, telefon nummer, mail, er avbildet eller på annen måte er med i aktiviteten eller presentasjonen i dette innlegget på WASSUP!
  • Jeg har lest og godtatt regler for innlegg som gjelder for WASSUP!